Обучение

    На 01 и 02 март 2017 година в Конферентна зала на хотел „Идол”, гр. Търговище се проведе регионално обучение на тема: „Транспортни престъпления”, организирано по Проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, като Районен съд – Търговище е партньор по проекта. Към семинара бе проявен голям интерес от съдии, прокурори и разследващи полицаи от цялата област Търговище, като общия брой на участниците беше 40 юристи, практикуващи в областта на наказателното право. Лекторът съдия Красимир Шекерджиев направи обзор на съдебната практика на Върховен касационен съд по транспортни престъпления, като представи и най-новата практика, включително и Тълкувателно решение № 2/22.12.2016 г.