СПИСЪК НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

за периода 2015 – 2019 г.

при ТЪРГОВИЩКИ РАЙОНЕН СЪД

 

Венета Иванова Александрова

Виктория Илиева Габровска

Емине Джемалова Ахмедова

Емине Ахмедова Ибишева

Зина Маринова Йорданова

Илдъз Байрямова Джълъзова

Лидия Кирилова Димитрова

Мария Димитрова Станкова

Мария Христова Владимирова

Миглена Милкова Сотирова

Милена Тодорова Тошева

Милка Генчева Димитрова

Невена Ярославова Станимирова

Нели Атанасова Ташева

Нели Иванова Илиева

Нуртен Хасанова Юмерова

Павлина Георгиева Иванова

Руслан Галинов Тодоров

Сашка Петрова Стоянова

Сервет Шукриева Йомерджиева-Азизова

Снежанка Пенкова Димитрова

Соня Маринчева Стефанова

Спас Бонев Спасов

Станислава Димитрова Стефанова

Стела Великова Владимирова

Стефка Вълчева Георгиева

Таня Димитрова Станкова

Татяна Душкова Николова

Теодора Методиева Томова

Тоника Колева Колева

Цветелина Неделчева Иванова

Ценимир Кирилов Смилков