Съдебен район на Районен съд Търговище:

Град Търговище

Села: Алваново, Александрово, Баячево, Бистра, Божурка, Братово, Буйново, Буховци, Вардун, В. Левски, Г.Ново, Г.Соколово, Г.Кабда, Давидово, Драгановец, Дралфа, Дългач, Здравец, Копрец, Кошничари, Лиляк, Ловец, Макариополско, Кралево, Кръшно, Маково, Мировец, Миладиновци, Момино, Надарево, Овчарово, Осен, Острец, Пайдушко, Певец, Подгорица, Преселец, Пресиян, Пресяк, Пробуда, Пролаз, Разбойна, Ралица, Росина, Руец, Стража, Съединение, Твърдиници, Черковна, Цветница, Търновца.