Обяви и конкурси

Районен съд - Търговище обявява 15 април 2019 г. за "Ден на отворените врати"

В Районен съд - Търговище е обявен конкурс за длъжността „съдебен секретар” - 2 бр. и "съдебен деловодител" -1 бр.

 

ПРОТОКОЛ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСИТЕ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА за "съдебен секретар"

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА за "съдебен деловодител"

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление за участие в конкурса

2. Автобиография

3. Декларация по чл. 340а, ал. 1 на ЗСВ

4. Декларация за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 на ЗСВ

5. Декларация ЛД

Всички кандидати участвали във 2 и 3 етап на конкурса за съдебен секретар са допуснати до събеседване на 30 април 2019 г.