Адвокати от ТАК

СПИСЪК НА АДВОКАТИТЕ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ТЪРГОВИЩЕ

 1       Айнур Ариф Мехмед

2       Анатолий Димитров Ангелов

3       Ангел Здравков Игнатов

4       Ангел Ивов Моренов

5       Апостол Гуцанов Апостолов

6       Атанас Цветанов Димитров

7       Биляна Стефанова Костадинова

8       Борислав Маринов Иванов

9       Валентин Кирилов Владимиров

10     Валентина Александрова Петрова

11     Валентина Георгиева Ангелакидис

12     Валентина Крумова Георгиева

13     Валери Борисов Вутов

14     Ваня Милкова Недева

15     Василиса Колева Иванова

16     Венета Крумова Писарева

17     Веселина Владимирова Абаджиева

18     Вяра Друмева Друмева

19     Гергана Руменова Цонева

20     Гинка Георгиева Василева

21     Дамян Анастасов Моллов

22     Дамян Николов Дамянов

23     Десислава Василева Панчева

24     Деян Пенчев Пантев

25     Диана Йорданова Жечева-Спасова

26     Диана Йорданова Игнатова

27     Димитър Антонов Абаджиев

28     Димитър Димов Димитров

29     Димитър Михайлов Кънчев

30     Димитър Тончев Петров

31     Елина Димитрова Драгиева

32     Живко Петров Петров

33     Зорница Дачева Трифонова

34     Иван Ангелов Цонев

35     Иван Йорданов Иванов

36     Ивета Стоянова Кабакчиева

37     Иво Иванов Иванов

38     Илиян Радков Шопов

39     Илиян Стефанов Стефанов

40     Ирина Веселинова Сотирова

41     Йордан Велинов Костадинов

42     Йордан Станчев Йорданов

43     Йорданка Иванова Добрева

44     Калинка Пенева Димитрова-Жекова

45     Кинка Стефанова Венкова

46     Красимир Тонев Бонев

47     Красимира Стойнова Петкова

48     Кристина Друмева Гецова

49     Лидия Петкова Ненова

50     Лорета Бориславова Михайлова

51     Любен Георгиев Лазаров

52     Любен Маринов Илиев

53     Любомир Иванов Гущанов

54     Маргарита Георгиева Апостолова

55     Маргарита Георгиева Христова

56     Маринела Павлова Първанова

57     Мая Кирилова Павлова

58     Методи Иванов Дойчев

59     Милена Георгиева Стойнова

60     Милена Евгениева Иванова

61     Милчо Димитров Марков

62     Милчо Димитров Михайлов

63     Младен Кирилов Балуков

64     Надя Георгиева Тодорова

65     Наташа Станчева Йорданова

66     Невена Маринова Иванова

67     Невяна Пейчева Захариева

68     Недялка Любенова Тасева

69     Нели Венчеславова Феодорова

70     Нели Цончева Василева

71     Николай Панайотов Савов

72     Николай Петров Солаков

73     Николай Стойчев Недялков

74     Огнян Антонов Николов

75     Петранка Димитрова Николова

76     Петър Иванов Шекеров

77     Полина Ненова Димитрова

78     Радко Христов Радев

79     Радостина Георгиева Александрова

80     Райко Иванов Горанов

81     Ралица Панайотова Арнаудова

82     Росица Денева Дончева

83     Росица Николаева Несторова

84     Румен Георгиев Кьосев

85     Румен Димитров Русев

86     Румяна Димова Христова

87     Румяна Кирилова Моллова

88     Руси Ленинов Русев

89     Руслан Николов Донев

90     Светла Иванова Иванова

91     Светлан Николов Атанасов

92     Севим Мюстеджеб Али

93     Сема Мусова Бутрева

94     Силвия Йорданова Сапунджиева

95     Силвия Пеева Стоянова

96     Силвия Русева Михайлова

97     Славомир Тодоров Славов

98     Снежа Йорданова Симеонова-Букреева

99     Соня Йорданова Георгиева

100   Станислава Добрева Димитрова

101   Станьо Боянов Александров

102   Стела Николова Маринова

103   Стоичко Илиев Лазаров

104   Стойко Аспарухов Георгиев

105   Стоян Венков Стоянов

106   Сунай Кемалов Хасанов

107   Тотка Стоянова Добрева

108   Уляна Колева Димоларова

109   Цанко Минчев Наумов

110   Цветанка Василева Христова

111   Цветелин Николов Игнатов

112   Юлия Стоянова Конаклиева