С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На 15.04.2019 г. в Районен съд – Търговище се проведе „Ден на отворените врати“ под надслов „Открито за съдебната власт“.

На гражданите беше предоставена възможност да посетят сградата на съда и да се запознаят с организацията на работа и функциите на съдебните служби, както и с услугите които предоставя съда.

По повод 140 годишнината от приемането на Търновската конституция на учениците от VІ-тите класове на Първо основно училище „Христо Ботев“ гр. Търговище беше изнесена лекция от Председателя на съда Пламен Драганов и съдия Боряна Петрова на тема: „Конституцията като основен закон на държавата“. В заключителната част на лекцията на учениците на кратко бяха представени и професиите съдия, прокурор и следовател. Учениците проявиха непринуден интерес към темата и сериозни познания, въпреки съвсем младежката си възраст. Беше интересно, забавно и надяваме се полезно за младите хора.

Провеждането на „Ден на отворените врати“ в Районен съд – Търговище е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система.

  

 

 

Новини и събития


Публикувано на: 11-4-2019

РАЙОНЕН СЪД - ТЪРГОВИЩЕ ОБЯВЯВА 15 АПРИЛ ЗА "ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ"


Публикувано на: 9-11-2018

Районен съд - Търговище обявява конкурс за длъжността "съдебен секретар” - 2 бр. и "съдебен деловодител" -1 бр.